Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Dongense VVD: #WijzijnDongen!

De Dongense VVD is een sterke lokaal georganiseerde partij. De leden hebben nauwe banden met verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Dongen. Met de uitgangspunten van de landelijke VVD als basis, is voor iedere Dongenaar duidelijk met welke ambitie wij de lokale politiek vorm willen geven.

Met veel zorg is het verkiezingsprogramma ´Wij zijn Dongen 2018 – 2022´ samengesteld. Gedurende de eerste helft van 2017 is actief informatie opgehaald uit de Dongense samenleving. Hiertoe zijn diverse zogenaamde ‘wereldcafés’ georganiseerd, waarin ondermeer ‘Ondernemen in Dongen’, het ‘Sociaal Domein’ en ‘Sport’ centraal stonden. Daarnaast zijn we gesprekken aangegaan met allerlei doelgroepen uit onze samenleving: van wonen tot cultuur en van veiligheid tot agrarisch ondernemen. Maar ook met het onderwijs en de wijkraden is gesproken over wat voor Dongen de komende jaren belangrijk is. Daarnaast heeft de programmacommissie een prioriteitenlijst opgesteld die in het verkiezingsprogramma is opgenomen. 

Het verkiezingsprogramma

Samen met de liberale leidraad vormen de uitgangspunten van de Dongense VVD en de input vanuit het maatschappelijk veld de basis voor ons programma. Wij zijn er trots op dat wij bij de samenstelling van het verkiezingsprogramma zoveel inwoners van Dongen hebben betrokken, zodat we met recht kunnen zeggen: ‘Wij zijn Dongen!’. Voor het volledige programma, verwijzen we u naar www.vvd-dongen.nl

Onze kernwaarden

Integriteit: zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Ondernemerschap: zelf doen als het kan, samenwerken waar het nut heeft

Verantwoordelijkheid: uw stem is onze verantwoordelijkheid

Gelijkwaardigheid: iedereen is gelijk, de Dongense VVD is er voor iedereen

Vrijheid: vrijheid is belangrijk, maar niet ten koste van de ander

Waarom de Dongense VVD?

Als lid van de huidige coalitie heeft de Dongense VVD in de periode 2014-2018 belangrijke doelen verwezenlijkt. Wij zijn er trots op dat wij het gehele coalitieprogramma hebben gerealiseerd. Daaruit blijkt dat wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat willen we ook weer doen in de komende periode.

Pieter Brooijmans,

Lijsttrekker Dongense VVD