Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

Laat niemand links liggen. PvdA Dongen.
Politiek. Misschien krijg je er weinig van mee in Dongen. Twijfel je of je wel moet gaan stemmen. En al die mooie uitgangspunten in de verkiezingsprogramma’s, daar komt na 21 maart weinig van terecht, toch? De PvdA kreeg er de vorige gemeenteraadsverkiezingen een zetel bij. We kwamen in de coalitie en konden aan de slag met de beloften die we in verkiezingstijd deden. En het is ons gelukt! Alle punten die de PvdA inbracht in het coalitieakkoord zijn gerealiseerd. Laat je overtuigen door onze resultaten.

Oh jee, te weinig woorden
We mogen onze partij hier voorstellen in 300 woorden. In ons enthousiasme willen we veel meer vertellen over waar we voor staan en wat we bereikt hebben. Gelukkig mogen we op deze website ingaan op de vijf pijlers uit de toekomstvisie van de gemeente Dongen. Daar zullen we steeds even terugkijken naar wat we bereikt hebben en zie je wat we komende vier jaar willen realiseren. Veel meer lees je in ons verkiezingsprogramma. Maar waar we dan het meest trots op zijn? We weten dat mensen met een uitkering en een laag salaris, het niet altijd makkelijk hebben. Daarom mochten Dongenaren die tot 110% van het sociaal minimum verdienen al van dezelfde regelingen voor minima gebruikmaken als Dongenaren met een uitkering. Zij hoeven bijvoorbeeld geen gemeentelijke belastingen te betalen of kunnen op kosten van de gemeente lid worden van een sportvereniging. De PvdA zorgde ervoor dat zo’n 250 huishoudens meer nu gebruik mogen maken van het minimafonds door de inkomensgrens te verhogen naar 120%.

Wie is de PvdA Dongen?
We laten niemand links liggen. Het belang van de Dongenaren, verenigingen en bedrijven staat altijd voorop. Fractievoorzitter Eline van Boxtel en wethouder Bea van Beers voeren net als in 2014 samen de lijst aan, aangevuld met een mix van jonge talenten en ervaren bestuurders.