Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente Dongen

D66 is weer terug op het politieke toneel in Dongen. Een enthousiaste groep mensen staat klaar om het progressieve en sociaalliberale geluid in Dongen vorm en inhoud te geven in een gemeente die al decennialang in belangrijke mate op een nogal conservatieve en traditionele wijze bestuurd wordt. We zullen ons inzetten om de komende raadsperiode progressief en conservatief met elkaar te verbinden.

Wat we concreet doen en voor u willen bereiken leest u hieronder. Per slot van rekening gaat het in de lokale politiek vooral om de vraag wat je voor de inwoners kunt realiseren. Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar ons verkiezingsprogramma (dongen.d66.nl).

Onze inzet is natuurlijk wel gebaseerd op de D66 waarden:

  • De vrijheid jezelf te zijn;

  • Investeren in mensen;

  • Volop kansen krijgen;

  • Samen delen;

  • Toekomstgericht. 

Die waarden moeten gestalte krijgen in een periode van grote politieke en maatschappelijke ontwikkelingen met grote problemen als tweedeling, ongelijkheid, migratie, klimaat, veiligheid en een nog steeds dalend vertrouwen in de politiek. Wij gaan graag samen met u die uitdagingen aan. Zonder angst voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Met speerpunten als bestuurlijke vernieuwing, een leven lang leren, duurzame groei, behoud van natuur en milieu, actief politiek leiderschap en de juiste zorg voor de inwoners van Dongen. En we willen dat doen met maximale betrokkenheid van iedereen.

Wij rekenen op uw steun!

Marieke Schouten

Lijsttrekker D66 Dongen